• Η Αμείλικτη Ασσυρία—Η Δεύτερη Εξέχουσα Παγκόσμια Δύναμη