• Αποκαλύπτεται ότι ο Λεγόμενος Χριστιανικός Κόσμος Είναι Αυτός που Προωθεί την Ψεύτικη Λατρεία