• Δέκα Λεπροί Θεραπεύονται στη Διάρκεια του Τελευταίου Ταξιδιού του Ιησού Προς την Ιερουσαλήμ