• Αβραάμ—Ένα Παράδειγμα για Όλους Όσοι Επιζητούν τη Φιλία του Θεού