• Σκοπός του Θεού Είναι να Απολαμβάνει ο Άνθρωπος Ζωή στον Παράδεισο