• Οι Προοπτικές για τον Παράδεισο Ισχύουν Παρά την Ανυπακοή του Ανθρώπου