• Παραμένουν Οργανωμένοι για να Επιβιώσουν και να Περάσουν στη Χιλιετηρίδα