• Η Κρίση του Θεού Κατά ‘του Ανθρώπου της Ανομίας’