• Να Επιδιώκετε θεοσεβή Αφοσίωση ως Βαφτισμένοι Χριστιανοί