• Να Ακολουθείτε το Παράδειγμα Θεοσεβούς Αφοσίωσης που Έθεσε ο Ιησούς