• ‘Ο Λόγος του Θεού Είναι Ζωντανός και Ασκεί Δύναμη’