• Να Τιμάτε τον Γιο, τον Πρώτιστο Αντιπρόσωπο του Ιεχωβά