• Επίδοση Μαρτυρίας στη Γαλλία—Τη Χώρα της Ποικιλίας