• Πώς Ήταν ο Ιησούς Χριστός Προφήτης σαν τον Μωυσή;