• ‘Θα Αρπαχθούν για να Συναντήσουν τον Κύριο’—Πώς;