• Απελευθέρωση Κατά την Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού