• Να Ανταποκρίνεστε στις Υποσχέσεις του Θεού με το να Ασκείτε Πίστη