• «Ρίζες τις Οποίες Δεν Μπορεί Κάποιος να Ξεκολλήσει»