• Ο Ιώβ Υπέμεινε—Το Ίδιο Μπορούμε να Κάνουμε και Εμείς!