• «Να Προσέχετε από το Προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδδουκαίων»