• Θεοσεβής Υπακοή Μέσα σε μια Θρησκευτικά Διαιρεμένη Οικογένεια