• Απολλώς—Ένας Εύγλωττος Διαγγελέας της Χριστιανικής Αλήθειας