• Σύζυγος και Πρεσβύτερος—Εξισορρόπηση των Ευθυνών