• Αποχωρισμένοι για να Είμαστε Χαρούμενοι Υμνητές Παγκόσμια