• Η Πίστη μάς Κάνει να Υπομένουμε και να Εμμένουμε στην Προσευχή