• Ζούμε Σύμφωνα με τη Χριστιανική Αφιέρωση με Ελευθερία