• Λατρεία του Βάαλ—Η Μάχη για τις Καρδιές των Ισραηλιτών