• Ο Θεός Δεν Αργοπορεί Όσον Αφορά την Υπόσχεσή Του