• Το Μεταβαλλόμενο Πρόσωπο της «Χριστιανοσύνης»—Το Δέχεται ο Θεός;