• Διακηρύττοντας τα Καλά Νέα στους Ορυζώνες της Ταϊβάν