• Θεοκρατικά Διορισμένοι Επίσκοποι και Διακονικοί Υπηρέτες