• Κερδίζοντας τη Νίκη επί της Ανθρώπινης Αδυναμίας