• «Αν ο Θεός Είναι με το Μέρος μας, Ποιος θα Είναι Εναντίον Μας;»