• Να Φοβάστε τον Ιεχωβά και να Τηρείτε τις Εντολές Του