• Οι Δάσκαλοι του Λόγου του Θεού Παροτρύνονται να Εκπληρώνουν την Αποστολή Τους