• Συμπόνια—Κλειδί για την Καλοσύνη και τη Σπλαχνικότητα