• Σπείρετε Δικαιοσύνη, Θερίστε τη Στοργική Καλοσύνη του Θεού