• Η «Μετάφραση των Εβδομήκοντα»—Χρήσιμη Κατά το Παρελθόν και το Παρόν