• «Να Διατηρείτε Καλή τη Διαγωγή σας Ανάμεσα στα Έθνη»