• Ανώτατο Δικαστήριο Υποστηρίζει την Αληθινή Λατρεία «στη Γη Αραράτ»