• Για να Κερδίσετε το Βραβείο, να Ασκείτε Εγκράτεια!