• Αποτελεί η Θρησκεία τη Ρίζα των Προβλημάτων της Ανθρωπότητας;