• Ευλογημένοι Είναι Εκείνοι που Δίνουν Δόξα στον Θεό