• Ένα Εγκαταλειμμένο Ορφανό Βρίσκει Στοργικό Πατέρα