• «Ευτυχισμένοι Είναι Εκείνοι που Έχουν Συναίσθηση της Πνευματικής τους Ανάγκης»