• Η Ανατροφή Οχτώ Παιδιών στις Οδούς του Ιεχωβά Είχε Δυσκολίες Αλλά και Χαρές