• «Λόγος που Λέγεται στην Κατάλληλη Στιγμή Πόσο Καλός Είναι!»