• Συγκέντρωση των Πραγμάτων που Είναι στον Ουρανό και των Πραγμάτων που Είναι στη Γη