• Ο Ιεχωβά Δίνει «Άγιο Πνεύμα σε Εκείνους που Ζητούν από Αυτόν»