• Ο Ιεφθάε Εκπληρώνει την Ευχή του προς τον Ιεχωβά